Curiositat, observació, coneixement, estima i defensa

Tothom que estima la natura, la terra, la nostra casa, la defensa. Una de les millors maneres de col·laborar en la protecció del medi ambient és tornant a l’agricultura tradicional anterior a l’ús d’herbicides, adobs o insecticides d’origen químic.

Des del Neolític, l’home ha conreat la terra i ha domesticat animals pel seu profit. Amb aquesta transformació, ha modificat el paisatge i el funcionament natural dels boscos, els prats i altres ecosistemes, afavorint la presència de moltes espècies d’animals i de plantes. Aquest difícil equilibri era perfectament compatible amb el món salvatge.

L’arribada de l’agricultura industrial als anys 50 va suposar un trencament de l’harmonia de l’home amb la natura. L’explotació intensiva de la terra va causar una forta agressió al paisatge. Milers d’hectàrees de boscos van ser arrasades per convertir-se en monocultius; es van modificar els cursos naturals dels rius, assecant aiguamolls i llacunes, contaminant les aigües i l’aire.

Aquesta humanització del paisatge ha esdevingut un greu problema per a la BIODIVERSITAT. Per això, és necessari tornar a l’agricultura tradicional, ara anomenada ECOLÒGICA; a un conreu de la terra que respecti el seu entorn i s’integri en els cicles naturals. Només així podrem ajudar a recuperar la natura i el difícil equilibri trencat.

També la nostra salut i la nostra vida es veuran beneficiades, perquè nosaltres també formem part d’ella.

Aquesta és la raó d’existir de BIANQUETA i el propòsit dels nostres productes, conreats amb i dins de la natura i els seus cicles.