Projectes de Bianqueta

Bianqueta no és solament és un distribuïdor d’aliments sostenibles per la biodiversitat. Que els nostres productes de per si són ecològics i de qualitat ho donem per fet, però el nostre anhel va un pas més enllà.

Distribuir aliments que conserven la biodiversitat del medi ambient és el que realment ens motiva, i per això la nostra empresa és una causa i la nostra causa és contribuir a salvar el planeta, a fer-lo més sostenible.

Els nostres productes estan basats en projectes i és amb aquests que contribuïm en la conservació de la natura. Bons aliments, sans i propers que cuidan i preserven els nostres espais naturals i els seus habitants.

La mel

La mel que distribuïm està en la fase de projecte més jove que tenim. Des de Bianqueta hem aconseguit un espai ampli a les Muntanyes de Prades, espais de muntanya mitjana, muntanya mediterrània.

Espais amplis que serveixen per a la proliferació d’altres insectes i sobretot de les abelles. Gestionant de manera ecològica espècies botàniques aconseguim que en distàncies apropiades, les abelles estiguin en un radi allunyat d’altres conreus i espais no ecològics. D’aquesta manera aconseguim mel ecològica sense sobre explotar a les abelles, sinó que respectem el teu tempo natural.

Al mateix temps, aquests espais oberts esperem ajudin a la proliferació d’espècies com la perdiu i el conill, cosa que afavoreix que altres especies com l’àliga CuaBarrada, una espècie que necessita protecció màxima.

Aquest projecte s’està fent amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i apicultors del territori amb la intenció d’arribar a les cinc-centes hectàrees. Aquesta acció té una doble repercussió important: es creen franges de controls d’incendis en deixar grans espais oberts i, a banda, des del govern català es procediria a la bona gestió forestal afavorint la biodiversitat.

Productes que cuiden la biodiversitat

La sal

La sal que distribuïm és del Delta de l’Ebre i en tenim dos tipus.

Per una banda, la Flor de Sal, que s’anomena així perquè està a la capa superior i s’ha de collir a mà i al matí. Aquesta capa, a banda de tenir menys metalls pesants, té diferents característiques química i granulo-metría sent molt mes saborosa. Aquesta sal es crea al Parc Natural a Les salines de la Trinitat situades a la Punta de la Banya on és l’indret de cria dels flamencs, essent un espai on han arribat a haver-hi dotze mil exemplars, representant una de les colònies més importants del mediterrà.

Els crustacis que habiten en aquests territori faciliten que espècies que viuen en zones de salines puguin criar en un dels poc indrets possibles al Mediterrani.

Una sal pobra en sodi que afavoreix la biodiversitat i la salut de les persones que la consumeixen.

Productes que cuiden la biodiversitat

L’arròs

L’arròs que distribuïm és Riet Vell i en aquest cas, a més de protegir espècies concretes, el que fem és protegir un hàbitat del Delta de l’Ebre.

Estem parlant que una part de la plantació és una reserva integral a la qual no està permesa l’entrada als humans i l’altra és una llacuna amb un observatori d’ocells oberta al públic, un espai de cria per a moltes espècies, algunes d’elles protegides.

Riet Vell també és un espai d’acollida per a voluntaris/es que arriben de tot el món per tal de col·laborar en la protecció del medi, retirant espècies invasores com el caragol poma, netejar les platges i altres accions que mantenen la biodiversitat del territori.

Productes que cuiden la biodiversitat

Els cereals

Els cereals que distribuïm en forma de pasta també són de Riet Vell i ens arriban des dels Monegros (Aragón), un hàbitat estèpic amb unes característiques climatològiques extremes que fan que la vegetació i la terra per conrear tinguin unes característiques úniques a Europa, fent un blat dur d’altíssima qualitat.

A causa de la massificació i industrialització de cultius, la Societat Espanyola d’Ornitologia (SEO) va comprar anys enrere sis-centes hectàrees per conservar un espai i les espècies que l’habiten en ell. A partir d’aquí i als voltants de la reserva es comença a plantar blat dur per fer la sèmola per elaborar la pasta ecològica.

D’aquesta manera, no només es preserva el sol, sinó que a més les plantacions es conreen respectant els cicles naturals de la natura afavorint diverses espècies d’ocells en greu perill d’extinció a Europa.

Els llegums

Els llegums que distribuïm procedeixen de Castella i “La Mancha”.

El projecte que es crea per conrear aquests llegums està vinculat a una ONG que porta per nom Fundació Global Nature.

Amb el projecte Live, Global Nature s’està recuperant vint-i-set llacunes interiors de Castella i “La Mancha” situades entre Cuenca, Toledo i Ciudad Real, llacunes que estaven en estat d’abandonament i contaminades.

S’ha aconseguit recuperar, i els voltants pel cultiu sostenible en favor de la biodiversitat i també en favor dels habitants del territori, que han començat a conrear de nou sense sobresaturar els cultius, sense ferir la natura. Uns cultius ecològics que Global Nature distribueix per ajudar als pagesos de la zona a seguir recuperant territori malmès pels cultius biodiversos i la població que els habita.

Productes que cuiden la biodiversitat